ATLASES PROCESS  
Stipendiātu atlase notiek sekojošās kārtās:

  1. Rakstisko pieteikumu izvērtēšana
  2. Pirmā klātienes intervija 
  3. Kandidāti, kas izturējuši pirmo kārtu, tiks ielūgti uz otrās kārtas interviju 

ATLASES KRITĒRIJI

  • Pretendentam ir jābūt Latvijas Republikas pilsonim
  • Pretendentam ir jābūt sekmīgam Latvijas augstskolas/universitātes studentam
  • Labi jāpārvalda angļu valoda - vēlamas valodas prasmes pārbaudījumu TOEFL, Cambridge vai līdzīgu valodas testu rezultātu kopijas 
  • Stipendiātam pēc studiju programmas beigām ir jāatgriežas Latvijā